Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05387653
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство Кiровоградське автотранспортне пiдприємство "Агробудавтосервiс"
Дата, на яку складено інформацію: 04.07.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися