Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 12.07.2011
Дата публікації 14.07.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство Кіровоградське автотранспортне підприємство "Агробудавтосервіс"
Юридична адреса* Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект. Комсомольський, 1а
Керівник* Кириченко Володимир Володимирович - Директор. Тел: 0522567357
E-mail* agrobudavtoservis@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
12.07.2011 року рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 12.07.2011року) були внесені зміни до персонального складу посадових осіб ВАТ КАТП «АГРОБУДАВТОСЕРВІС».
Звільнено: Голову правління Кириченка Володимира Володимировича (ЕА 191480 22.11.1996 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.); перебував на посаді голови правління з 2000 року, володіє 2732 акціями (41,021%). Члена правління Хлистуна Василя Iвановича (ЕА 485606 14.07.1998 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.); перебував на посаді члена правління з 2000 року, акціями не володіє. Члена правління Шевченка Костянтина Леонідовича (ЕА 877154 20.02.2002 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.); перебував на посаді члена правління з 2003 року, володіє 528 акціями (7,928%). Голову спостережної ради Кириченко Марiю Василiвну (ЕА 191592 22.11.1996 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.); перебувала на посаді голови спостережної ради з 2000 року, володіє 2732 акціями (41,021%). Члена спостережної ради Кириченка Володимира Iвановича (ЕА 225782 29.01.1997 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.); перебував на посаді члена спостережної ради з 2000 року, акціями не володіє. Голову ревізійної комісії Середу Василя Миколайовича (ЕА 662488 15.10.1999 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.); перебував на посаді голови ревізійної комісії з 2000 року, акціями не володіє Члена ревізійної комісії Любченка Миколу Кириловича (ЕА 639133 12.05.1999 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.); перебував на посаді члена ревізійної комісії з 2000 року, акціями не володіє.
Обрано: Кириченка Володимира Володимировича (ЕА 191480 22.11.1996 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.); займав посаду голови правління, обраний до 2016 року, володіє 2732 акціями (41,021%). Голову наглядової ради Кириченко Марiю Василiвну (ЕА 191592 22.11.1996 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.); до цього займала посаду голови спостережної ради, обрана до 2014 року, володіє 2732 акціями (41,021%). Члена наглядової ради Кириченка Володимира Iвановича (ЕА 225782 29.01.1997 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.); до цього займав посаду члена спостережної ради, обраний до 2014 року, акціями не володіє. Члена наглядової ради Шевченка Костянтина Леонідовича (ЕА 877154 20.02.2002 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.); до цього займав посаду члена правління, обраний до 2014 року, володіє 528 акціями (7,928%). Ревізора Середу Василя Миколайовича (ЕА 662488 15.10.1999 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.); до цього займав посаду голови ревізійної комісії, обраний до 2016 року, акціями не володіє.
Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадові особи не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Кириченко Володимир Володимирович