Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 19.04.2010
Дата публікації 21.04.2010 16:31:13
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство Кіровоградське автотранспортне підприємство "Агробудавтосервіс"
Юридична адреса* Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект. Комсомольський, 1а
Керівник* Кириченко Володимир Володимирович - Голова правління. Тел: 0522567357
E-mail* agrobudavtoservis@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член правлiння Коваленко Вiктор Олександрович (паспорт: серiя ЕА номер 011332 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 13.10.1995) звiльнена з посади згiдно протоколу та рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ КАТП "Агробудавтосервiс" вiд 19.04.2010 року. Посадова особа перебувала на посадi члена правлiння з 2002 року, на даний час на пiдприємствi не працює, зборами акцiонерiв вирiшили його вивести зi складу правлiння. Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0.01500%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На дану посаду нiкого не призначено.
Посадова особа Член Спостережної ради Каменецький Федiр Михайлович (паспорт: серiя ЕА номер 771521 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 02.09.2000) звiльнена з посади згiдно протоколу та рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ КАТП "Агробудавтосервiс" вiд 19.04.2010 року. Посадова особа перебувала на посадi члена Спостережної ради з 2002 року, на даний час на пiдприємствi не працює, зборами акцiонерiв вирiшили його вивести зi складу правлiння. Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0.01500%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На дану посаду нiкого не призначено.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Господарец Вадим ОлеговичЕА (паспорт: серiя ЕА номер 799469 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 22.11.2000) звiльнена з посади згiдно протоколу та рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ КАТП "Агробудавтосервiс" вiд 19.04.2010 року. Посадова особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 2002 року, на даний час на пiдприємствi не працює, зборами акцiонерiв вирiшили його вивести зi складу правлiння. Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0.01500%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На дану посаду нiкого не призначено.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Швець Сергiй Олександрович (паспорт: серiя ЕА номер 875107 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 04.12.2001) звiльнена з посади згiдно протоколу та рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ КАТП "Агробудавтосервiс" вiд 19.04.2010 року. Посадова особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 2002 року, на даний час на пiдприємствi не працює, зборами акцiонерiв вирiшили його вивести зi складу правлiння. Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0.01500%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Любченко Микола Кирилович (паспорт: серiя ЕА номер 639133 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 12.05.1999) призначена на посаду згiдно протоколу та рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ КАТП "Агробудавтосервiс" вiд 19.04.2010 року. До призначення на посаду члена Ревiзiйної комiсiї працював та працює на даному пiдприємствi водiєм, обраний на термiн передбачений Статутом товариства. Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0.04500%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Кириченко Володимир Володимирович